Organizacja

Akademicki Ruch Samoobrony


Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku czterej studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, wcześniej członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów: Andrzej Firek, Piotr Kosowicz, Stefan Niedźwieński i Andrzej Styczeń założyli konspiracyjną organizację o nazwie Akademicki Ruch Samoobrony, tworząc jego Komisję Programową i redakcję podziemnego pisma “Póki my Żyjemy”. Pismo to w formacie A4, drukowane było na powielaczu w nakładzie ok. 1000 egzemplarzy. Łącznie do czerwca 1983 roku ukazało 19 numerów. Numer pierwszy został rozkolportowany już w grudniu 1981 roku. Część numerów zawierało dodatek Dokumenty i Analizy.

ARS miał za zadanie skoordynować opór środowiska akademickiego. Organizował akcje informacyjne i plakatowe (m.in. słynne pokrycie napisami miasteczka studenckiego i akademików przy ul. Piastowskiej). Uczestniczył w antyrządowych protestach. Organizował działalność wydawniczą i kolportażową. Apelował o zwolnienie internowanych i aresztowanych, informował o ich sytuacji. Poprzez oświadczenia i apele zabierał głos w sprawach bieżących, dotyczących zarówno środowiska akademickiego jak i spraw ogólnopolskich. Wydawał też Fotogazetę ARS.

"Póki my żyjemy", pismo wydawane w Krakowie przez Akademicki Ruch Samoobrony, XII 1981 - VII 1983. Ukazało się 19 numerów (1981/I 1982: 1/2, 1982: 3-12, 1983: 13-19) o obj. 2-16 stron, w formacie A4, drukowanych na powielaczu. Publikowano i omawiano informacje z życia środowisk akademickich i opozycyjnych, regionu, kraju i świata, zamieszczano apele, uchwały i oświadczenia ARS, artykuły nt. historyczne, relacje z akcji antyrządowych, wiersze, wywiady, analizy; informowano o represjach i sytuacji osób represjonowanych. Pismo adresowane do krakowskich środowisk akademickich.

W połowie 1983 roku struktury ARS weszły do tworzonego Ruchu Oporu NZS.


Uroczystość w UMK


Medal Niezłomnym w Słowie

W Urzędzie Miasta Krakowa 11 grudnia 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia medalu "Niezłomnym w Słowie". Odznaczenie to nadawane jest osobom, które w latach 80. XX wieku, ryzykując represje i uwięzienie, działały na rzecz wolności słowa w Polsce, pełniąc z narażeniem własnej wolności i zdrowia, funkcje wydawców, organizatorów druku, drukarzy i kolporterów wydawnictw, działających na rzecz przełamania ówczesnego monopolu informacyjno - kulturowo - edukacyjnego w okresie PRL.

Kapituła odznaczenia

Medal jest nadawany przez Kapitułę wraz z Dyplomem Medalu. Wśród członków Kapituły znajdują się legendarne postaci opozycji solidarnościowo - niepodległościowej: Krzysztof Budziakowski, Krzysztof Bzdyl, prof. Zbigniew Chłap, Leszek Długosz, Leszek Elektorowicz, Mieczysław Gil, Wojciech Grzeszek, Stanisław Handzlik, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Marek Lasota, Adam Macedoński, Wojciech Marchewczyk, Bogusław Sonik, Grzegorz Surdy.

Na zdjęciu

Od lewej: Stefan Niedźwieński, Andrzej Firek, Piotr Kosowicz, Mieczysław Gil - Kanclerz Kapituły, Andrzej Styczeń
Osoby