Organizacja

Stefan Niedźwieński


Urodzony w 1960 roku w Krakowie. Student elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH. Wszedł w skład redakcji pisma NZS AGH "Od Nowa". Uczestnik akcji informacyjnych prowadzonych na ulicach Krakowa we współpracy ze strukturami NSZZ "Solidarność"
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-83 zaangażowany w działalność podziemnego Akademickiego Ruchu Samoobrony. Wydawca pisma "Póki My Żyjemy". Uczestnik manifestacji oraz kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Począwszy od 1983 r. w składzie struktur podziemnych podległych Ruchowi Oporu NZS. Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020.