Organizacja

Piotr Kosowicz


Ur. w 1961 roku w Zielonej Górze. Student AGH w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z inicjatorów utworzenia Akademickiego Ruchu Samoobrony, mającego koordynować akcje protestacyjne środowiska akademickiego wobec działań władz. W ramach tej działalności, współpracował z podziemnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz drukował kolportował komunikaty i drugoobiegowe wydawnictwa "Solidarności". Uczestniczył również w wielu manifestacjach niepodległościowych, organizowanych na terenie Krakowa. Był także członkiem redakcji podziemnego pisma Akademickiego Ruchu Samoobrony pn. "Póki my żyjemy", wydawanego od grudnia 1981 r. do połowy 1983 r. (ukazało się 19 numerów). Działalność opozycyjną w ramach Akademickiego Ruchu Samoobrony prowadził do jego samorozwiązania się w połowie 1983 r., po czym kontynuował ją w ramach Ruchu Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021.