Organizacja

Andrzej Styczeń


Ur. w 1959 roku w Kazimierzy Wielkiej. Student Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W 1981 r. członek sekcji informacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH. Uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie - Nowej Hucie w dniach 13 - 16 grudnia 1981 r., podczas którego wraz z grupą studentów AGH wspierał działalność informacyjną Komitetu Strajkowego. W latach 1981-83 współtwórca i działacz Akademickiego Ruchu Samoobrony, włączonego następnie do Ruchu Oporu NZS. Członek redakcji drugoobiegowego pisma "Póki my żyjemy". Zaangażowany w kolportaż wydawnictw niezależnych. Uczestnik manifestacji. Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019.