Medal Niezłomnym w Słowie za Póki my żyjemy

admin Póki my żyjemy 11.12.2011

W Urzędzie Miasta Krakowa 11 grudnia 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia medalu "Niezłomnym w Słowie". Odznaczenie to nadawane jest osobom, które w latach 80. XX wieku, ryzykując represje i uwięzienie, działały na rzecz wolności słowa w Polsce, pełniąc z narażeniem własnej wolności i zdrowia, funkcje wydawców, organizatorów druku, drukarzy i kolporterów wydawnictw, działających na rzecz przełamania ówczesnego monopolu informacyjno - kulturowo - edukacyjnego w okresie PRL.

Medal jest nadawany przez Kapitułę wraz z Dyplomem Medalu. Wśród członków Kapituły znajdują się legendarne postaci opozycji solidarnościowo - niepodległościowej: Krzysztof Budziakowski, Krzysztof Bzdyl, prof. Zbigniew Chłap, Leszek Długosz, Leszek Elektorowicz, Mieczysław Gil, Wojciech Grzeszek, Stanisław Handzlik, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Marek Lasota, Adam Macedoński, Wojciech Marchewczyk, Bogusław Sonik, Grzegorz Surdy.

Przedstawiciele Kapituły wręczyli kilkadziesiąt medali dla drukarzy i kolporterów z lat osiemdziesiątych. Wśród wyróżnionych znaleźli się Andrzej Firek, Piotr Kosowicz, Stefan Niedźwieński i Andrzej Styczeń, którzy już w grudniu 1981 roku utworzyli w Krakowie środowisko "Akademickiego Ruchu Samoobrony" (ARS) i wydawali pismo "Póki my żyjemy", wraz  z dodatkiem Dokumenty i Analizy. "Póki my żyjemy" było jednym z pierwszych pism jakie ukazało się w Krakowie w drugim obiegu po wprowadzeniu stanu wojennego - pierwszy numer już w grudniu 1981 roku. Łącznie do połowy 1983 roku wydano 19 numerów pisma, kiedy to przedstawiciele ARS weszli  do Ruchu Oporu NZS współtworząc tę organizację. ARS uległ wtedy samorozwiązaniu.